Darczyńcy

 

Wszystkim Darczyńcom,
znanym Bibliotece Uczelnianej, jak również anonimowym przyjaciołom

serdecznie dziękujemy za wspieraniu nas w rozbudowie księgozbioru.

DZIĘKUJEMY!

 

Lista instytucji, które przekazały uczelni zbiory książkowe:

Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie
Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Naukowo-Informacyjna Wydziału Instytutu Literatury im. T.G. Szewczenka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

Fundacja – Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Łodzi
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie

Instytut Sądecko-Lubelski

Księgarnia Akademicka w Krakowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Skierniewicach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Studium Polski Podziemnej w Londynie
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Wydawnictwo Trio

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

Wyższa Szkoła Zarządzanie i Administracji w Przemyślu
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu Wydział Ekonomii UR

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
Zespół Szkół Ekonomicznych im K.K. Baczyńskiego w Przemyślu

Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Przemyślu

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

 

25 maja 2018 r. weszło w życie uchwalone przez Parlament Unii Europejskiej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO – w sprawie ochrony osób fizycznych (w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

Szanując politykę prywatności informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych Darczyńców prywatnych.