Zbiory

Biblioteka Uczelniana Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej jest powiększany na bieżąco o nowe pozycje drogą kupna, wymiany oraz darów. Aktualnie liczy ponad 65000 woluminów druków zwartych oraz blisko 4400 jedn. inw. czasopism.

Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące blisko 200 jedn. inw. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo.

Biblioteka Uczelniana posiada komputerowy katalog biblioteczny MAK. Od grudnia 2004 roku katalog jest dostępny również na stronie internetowej Biblioteki.
W obrębie katalogu elektronicznego znajdują się:

Katalog Główny

Katalog Czasopism

Katalog Nowości

Katalog map

Katalog zbiorów angielskojęzycznych

Katalog zbiorów niemieckojęzycznych

Księgozbiór prof. T. Strzembosza

Dar Biblioteki Narodowej

Publikacje pracowników naukowych PANS