Logo PANS

E – czasopisma

CZYTELNIA MEDYCZNA BORGIS – największa baza artykułów medycznych 

WOLNY DOSTĘP DO BIOMEDYCZNYCH CZASOPISM PEŁNOTEKSTOWYCH

Directory of Open Access Journals

Free Medical Journals

HighWire Press

PubMed Central – A free archive of life sciences journals

The PLOS Journals

E-CZASOPISMA BIOMEDYCZNE

A

Acta Angiologica

Acta Balneologica – Balneologia Polska

Acta Neuropsychologica

Acta Radiologica Open

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardilogii Interwencyjnej

Advances in Palliative Medicine

Advances in Respiratory Medicine

Aktualności Neurologiczne

Alergia, Astma, Immunologia

Alergologia Info

Alergologia i Immunologia Współczesna

Alkoholizm i Narkomania

Anestezjologia i Ratownictwo

Anestezjologia Intensywna Terapia

Annales Academiae Medicae Silesiensis

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska – Sekcja Biologia

Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska – Sekcja Filozofia i Socjologia

Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska – Sekcja Pedagogika i Psychologia

Aptekarz Polski

Archives of Medical Science

Archives of Medical Science – Atherosclerotic Diseases

Archives of Medical Science – Civilization Diseases

Archives of Public Health

Arterial Hypertension

B

Biology of Sport

BioTechnologia

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

C

Cardiology Journal formerly Folia Cardiologica

Central European Journal of Immunology

Challenges of Modern Technology

Chirurgia po Dyplomie

Chirurgia Polska

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

Choroby Serca i Naczyń: czasopismo lekarzy praktyków

Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce

Clinical and Experimental Hepatology

Clinical Diabetology

Contemporary Oncology – Współczesna Onkologia

Current Gynecologic Oncology

Current Issues in Personality Psychology

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences

D

Diabetologia Kliniczna

Diabetologia Na Co Dzień

Diabetologia po Dyplomie

Diabetologia Praktyczna

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnostyka Laboratoryjna

E

Ekonomiczne Problemy Usług

eOnkologiaNews

ePrzewodnikLekarza

eReumatologiaNews

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii

Endokrynologia Pediatryczna

Endokrynologia Polska

European Journal of Medical Technologies

F

Family Medicine & Primary Care Review

Farmacja Współczesna

Folia Cardiologica

Folia Histochemica et Cytobiologica

Folia Morfologica

Folia Neuropathologica

Forum Dermatologicum

Forum Medycyny Rodzinnej

Forum Nefrologiczne

Forum Reumatologiczne

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Forum Zakażeń

G

Gastroenterologia Kliniczna – Postępy i Standardy

Gazeta AMG

Geriatria

Gerontologia Polska

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Ginekologia i Położnictwo

Ginekologia po Dyplomie

Ginekologia Polska

Ginekologia Praktyczna

H

Health Problems of Civilization

Health Psychology Report

Hematologia

HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems

Hygeia Public Health

I

Inforanek Plus – Czasopismo o Leczeniu Ran

International Maritime Health

IRONS – Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion

J

Journal of Contemporary Brachytherapy

Journal of Ecology and Health

Journal of Infection

Journal of Education, Health and Sport

Journal of Gynecological Investigations

Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna

Journal of Medical Science ( wcześniej – Nowiny Lekarskie)

Journal of Health Science

Journal of Pre-Clinical and Clinical Research

Journal of Transfusion Medicine

Journal of Health Inequalities

K

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Kardiologia Inwazyjna

Kardiologia na co Dzień

Kardiologia Oparta na Faktach

Kardiologia po Dyplomie

Kardiologia Polska

Kształcenie Podyplomowe

Kwartalnik Ortopedyczny

L

Leczenie Ran

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lider – Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna

M

Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej

Medical Maestro Magazine

Medical Research Journal

Medical Studies/Studia Medyczne

Medical Science Pulse

Medicina Sportiva

Medicina Sportiva Practica  

Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia

Medycyna Metaboliczna

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Medycyna Paliatywna

Medycyna Paliatywna w Praktyce

Medycyna po Dyplomie

Medycyna Pracy

Medycyna Praktyczna 

Medycyna Praktyczna – Chirurgia 

Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo 

Medycyna Praktyczna – Neurologia

Medycyna Praktyczna – Pediatria 

Medycyna Praktyczna – Psychiatria

Medycyna Rodzinna – Czytelnia Medyczna Borgis

Medycyna Sportowa

Medycyna Środowiskowa

Medycyna Wieku Podeszłego

Medycyna Wieku Rozwojowego

Menedżer Zdrowia       

N

Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

Narkomania. Serwis Informacyjny

Nasze Sprawy – Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze

Neurologia Dziecięca

Neurologia po Dyplomie

Neuropsychiatria i Neuropsychologia

Niepełnosprawni. Tu i Teraz

Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania

Nowa Medycyna – Czytelnia Medyczna Borgis

Nowa Pediatria – Czytelnia Medyczna Borgis

Nowa Stomatologia – Czytelnia Medyczna Borgis

Nowiny Lekarskie   (obecnie  Journal of Medical Science)

Nowotwory – Journal of Oncology

Nuclear Medicine Review – Central & Eastern Europe

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery

O

Oncology Reviews

Onkologia i Radioterapia

Onkologia po Dyplomie

Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja

Ophthalmology Journal

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Otolaryngologia Polska

Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny

P

Perinatologia Neonatologia i Ginekologia

Phlebological Review

Pediatria & Medycyna Rodzinna

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Polish Annals of Medicine

Polish Journal of Pathology

Polish Journal of Rehabilitation Research 

Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management

Polski Przegląd Chirurgiczny

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

Polski Przegląd Neurologiczny

Pomeranian Journal of Life Sciences

Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Postępy Nauk Medycznych – Czytelnia Medyczna Borgis

Postępy Neonatologii

Postępy Psychiatrii i Neurologii

Postępy Rehabilitacji 

Postępy Żywienia Klinicznego

Praktyczna Ginekologia i Perinatologia

Problemy Higieny i Epidemiologii

Problemy Lekarskie

Problemy Narkomanii

Problemy Pielęgniarstwa

Progress in Health Sciences

Przegląd Dermatologiczny

Przegląd Epidemiologiczny

Przegląd Gastroenterologiczny

Przegląd Kardiodiabetologiczny

Przegląd Lekarski

Przegląd Menopauzalny

Przegląd Urologiczny

Przegląd Reumatologiczny

Przewodnik Lekarza

Psychiatria

Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Psychiatria i Psychoterapia

Psychiatria Polska

Psychogeriatria Polska

Psychoonkologia

Psychoterapia

Puls Medycyny

Puls Uczelni

R

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Rehabilitacja Medyczna

Rehabilitacja w Praktyce

Reumatologia

Reumatologia News

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia

Rynek Zdrowia 

S

Standardy Medyczne – Pediatria

Studia Medyczne

Szczepienia Ochronne w Polsce (biuletyn Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego)

Sztuka Leczenia

Ś

Świat Medycyny

T

Terapia: Uzależnienia i Współuzależnienia

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

U

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne  

W

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Z

Zakażenia

Zakażenia XXI wieku

Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS

Zdrowie Publiczne