Logo PANS

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej PANS

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/133/21  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 19 listopada 2021 r. wprowadzony zostaje Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.