Logo PANS

Wirtualna Biblioteka Nauki

Science Direct (Elsevier)

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015

Springer Link

Czasopisma, w tym 2008 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.588 wolumenów), 16.700 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki z pozostałych roczników do 2012 w dostępie testowym

Wiley Online Library

Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015

Infona

Archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie)

Nature.com

Czasopismo Nature, roczniki od 2010

Sciencemag.org

Czasopismo Science, roczniki od 1997

Web of Science

Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 23.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów

SCOPUS

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów

E-książki

Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych

EBSCO

Czasopisma naukowe i książki różnych
wydawców, gazety i inne publikacje

Dostęp testowy do baz: CINAHL Ultimate oraz Medline Ultimate jest  dostępny na platformie EBSCOhost: http://serch.ebscohost.com/ w ramach sieci adresów IP Uczelni

Dostęp testowy jest aktywny do dnia 12 czerwca 2023 r.

Materiały szkoleniowe oraz prezentacje
w PowerPoint omawiające opcje i funkcje na
platformie EBSCOhost dostępne są również
na stronach:

http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php– materiały szkoleniowe w języku polskim
http://support.ebsco.com/training/tutorials.php– materiały szkoleniowe w języku angielskim

Bazy WBN udostępniane ze wszystkich komputerów w obrębie adresów IP sieci uczelnianej.

Dostęp do zasobów WBN znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/

Zapraszamy do korzystania