Logo PANS
18 grudnia 2017

Da Vinci, Dali i Gauguin w bibliotece uczelnianej


Spokojne mury biblioteki uczelnianej w ostatnich dniach ożywiły się nie tylko za sprawą studentów. Kilka dni temu w bibliotecznym korytarzu oraz czytelni głównej stanęły sztalugi, a na nich zawisły prace uczniów z zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. Nie jest to pierwsza wystawa, bowiem biblioteka współpracuje z Ośrodkiem już od kilku lat.

Można powiedzieć, że stała się ona dla dzieci przestrzenią, w której mogą się zaprezentować szerszemu gronu odbiorców niż nauczyciele w szkole i rodzice. Z kolei odwiedzający bibliotekę mają możliwość choć na chwilę wniknąć w świat małych twórców i zobaczyć ich wrażliwość. Wrażliwość szczególną, gdyż na co dzień często niedostrzeganą przez społeczeństwo. Prace, są bowiem dziełem autystycznych wychowanków szkoły, którzy wykonują je na lekcjach pod okiem swoich nauczycieli. Tym razem uważny widz rozpozna na wystawie kopie największych mistrzów malarstwa europejskiego…