Logo PANS

29 września 2023

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów

Studenci I roku studiów licencjackich i inżynierskich wszystkich kierunków mają obowiązek odbyć szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego. Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uczelnianej PANS. „Przysposobienie biblioteczne” jest realizowane w formie e-learningu i obejmuje między innymi następujące zagadnienia: podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (Regulamin korzystania ze… Czytaj więcej »