Logo PANS
18 grudnia 2017

Dostęp testowy do bazy Literature Online – LION – do 31.05.2012 r.


Baza Literature Online zawiera pełne teksty ponad 350 tysięcy utworów literackich od VIII wieku do współczesności oraz specjalnie opracowane biografie i bibliografie twórców, opracowania utworów, prądów i kierunków literackich.Literature Online obejmuje wydania oryginalnych tekstów wraz z szerokim doborem opracowań, krytyki literackiej, czasopism naukowych, opracowań wariantów pisowni, a także zasoby multimedialne. Całość tworzy unikalny zbiór źródeł do badań i nauczania.

 

 

 

 

Literature Online zawiera różnego rodzaju treści w jednej zintegrowanej postaci:

  • 340 tysięcy utworów poezji brytyjskiej od VIII wieku do współczesności,
  • 6000 dramatów, czyli brytyjski i amerykański teatr od XIII do początków XX wieku,
  • 2250 powieści,
  • Ponad 4300 biografii autorów,
  • Ponad 1 mln rekordów bibliograficznych,
  • Ponad 450 specjalistycznych czasopism,
  • Opracowania, encyklopedie, słowniki,
  • Multimedia.