Logo PANS
18 grudnia 2017

Pierwsza prelekcja z cyklu „Węgrzy w Twierdzy Przemyśl”


W dniu 2 marca 2017 r. odbyła się prelekcja pt. „2 Pułk Piechoty Honvedu”, pierwsza z planowanego cyklu „Węgrzy w Twierdzy Przemyśl. Działania bojowe, losy żołnierzy i oficerów po upadku Twierdzy”. Dr Tomasz Pomykacz przedstawił działania 2 Pułku Piechoty Honvedu (byli to żołnierze pochodzący głównie z okolic Arad w dzisiejszej Rumunii oraz Gyula na Węgrzech) w walkach we Wschodniej Galicji latem 1914 r. oraz w Twierdzy Przemyśl na przełomie 1914/1915 r. Sporo miejsca poświęcił też losom oficerów i żołnierzy jednostki: jej dowódcy pułkownikowi Gézie Szathmáry, lekarzowi pułkowemu Béli Koronka, kapitanowi Jenő Marschalkó, porucznikom Istvánowi Baky i Gézie Thurner, podporucznikom Ferenczowi Schiffert, Ignacowi Bárdos i Lajosowi Gergely oraz chorążemu Antalowi Durkó.

Podczas prezentacji prelegent wspomniał też o ruchu kombatanckim wśród żołnierzy i oficerów 2 Pułku po I wojnie światowej, czego przejawem było m. in. odsłonięcie pomnika poświęconego żołnierzom tej jednostki w Gyula w kwietniu 1930 r.

Sądząc po reakcjach i opiniach zebranych, prelekcję można uznać za ciekawą. Następny odczyt, pt. „5 Pułk Piechoty Honvedu” planowany jest na 15 marca (środa) o godzinie 17:00.

tekst: Tomasz Pomykacz