Logo PANS
18 grudnia 2017

Rok 2011 – Rokiem Czesława Miłosza


W setną rocznicę urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

Biblioteka Uczelniana PANS w Przemyślu zaprasza na wystawę poświęconą twórczości jednego z najwybitniejszych twórców naszych czasów, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Na ekspozycję wykorzystano zbiory własne Biblioteki Uczelnianej, zawierające dedykacje i autografy Czesława Miłosza.