Logo PANS
1 kwietnia 2019

Wirtualna Biblioteka Nauki


Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), dostępna pod adresem https://wbn.icm.edu.pl/, jest narzędziem badawczym, które umożliwia studentom, naukowcom, badaczom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej.

Dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki jest możliwy ze wszystkich komputerów w obrębie adresów IP sieci uczelnianej oraz za pośrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi.

Zapraszamy do korzystania