Logo PANS
19 listopada 2021

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki PWSW


Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/133/21  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 19 listopada 2021 r. wprowadzony zostaje Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Regulamin i załączniki dostępne są poniżej.