Logo PANS
22 marca 2023

Zbiory Biblioteki Uczelnianej PANS w Przemyślu – Rocznik Przemyski. Historia” t. 58, 2022, z. 4: Magno nomine ac excellens lumen. Studia poświęcone Profesorowi Andrzejowi Chwalbie


W dniu 16 marca br. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu odbył się wykład prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby „Funkcje rzeki San na przestrzeni wieków”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://pansp.pl/pl/spotkanie-z-prof-andrzejem-chwalba/

 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja Rocznika Przemyskiego. Historia” t. 58, 2022, z. 4: Magno nomine ac excellens lumen. Studia poświęcone Profesorowi Andrzejowi Chwalbie pod redakcją Łukasza Chrobaka i Tomasza Pudłockiego.

 

Rocznik Przemyski jest dostępny w zbiorach Biblioteki Uczelnianej PANS.

 

  1. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ PUDŁOCKI Andrzej Chwalba i jego związki z Przemyślem

MAŁGORZATA KARPIŃSKA Fascynacje kulturą materialną Europy Zachodniej dwóch Krzemieńczan z Wołynia: Karola Sienkiewicza i Piotra Kopczyńskiego

ŁUKASZ CHROBAK Od Wełtawy pod Wawel. Korespondencja ks. Václava Štulca z księstwem Lubomirskich z Krakowa i Przeworska w latach 1837-1885

ANNA KOZIMALA Życie codzienne polskich emigrantów w Brazylii w świetle pamiętników

MATEUSZ OLEJNIK Rok w „Sokole”. Działalność Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w cyklu rocznym (1867–1914). Zarys problematyki

MARCIN MARYNOWSKI Społeczeństwo Bochni w okresie autonomii galicyjskiej

GRZEGORZ KLEBOWICZ Między amatorskimi pasjami a profesjonalną agendą naukową. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu jako ośrodek wydawniczy do 1939 roku

PRZEMYSŁAW MATUSIK Powinność miasta historycznego. Historiografia dziejów Poznania i jej instytucjonalne konteksty

STANISŁAW STĘPIEŃ Imiona w radzieckiej rzeczywistości. Nowe życie miało znaleźć odzwierciedlenie nawet w nowych imionach

  1. MISCELLANEA:

ARKADIUSZ STANISŁAW WIĘCH Józef Wyrobek (1850-1924). Przyczynek do biografii na marginesie edycji jego listów do Kazimierza Bartoszewicza

IRENA KOZIMALA Dragan Sotirovič „Draża”. Wspomnienia oficera serbskiego z partyzantki lwowskiej 1943–1945

JAN DRAUS Błogosławiony Jozafat Kocyłowski – przemyski biskup greckokatolicki

JOLANTA CZARTORYSKA Są spotkania, które muszą się zdarzyć. Profesorowi Andrzejowi Chwalbie

III. RECENZJE:

MARIA STINIA Recenzja: Jolanta Wąsacz-Krztoń, Edukacja muzyczna młodzieży gimnazjalnej w Galicji Zachodniej w dobie autonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 308

DARIUSZ IWANECZKO Recenzja: Wojciech Hanus, Urząd Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, Rzeszów-Warszawa 2021, ss. 583 + wkładka zdjęciowa

WIKTOR WĘGLEWICZ Recenzja: Damian K. Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 476