Logo PANS
23 marca 2023

Czasopisma drapieżne i jak ich unikać – webinarium w Bibliotece Uczelnianej


Zapraszamy na webinarium Elsevier Online Training Hub, poświęcone tematyce czasopism drapieżnych. Szkolenie odbędzie się 28 marca br. w Czytelni Biblioteki Uczelnianej PANS o godz. 11.30.

Webinarium jest poświęcone tematyce drapieżnych czasopism, które stały się istotnym problemem w komunikacji naukowej. Wraz z rozwojem drapieżnych praktyk, ich dywersyfikacją i rosnącym wyrafinowaniem, coraz trudniej jest zidentyfikować drapieżne czasopisma. Webinarium ma na celu przybliżenie tematyki –  czym są drapieżne czasopisma, jak ich unikać i jak rozpoznać prawdziwe, renomowane, dobrej jakości czasopisma naukowe. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać bazę Scopus do wyszukiwania prestiżowych czasopism i oceny źródeł.

 

Zjawisko „drapieżnych czasopism” scharakteryzował Tomasz Burdzik, autor artykułu „Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania”:

Drapieżne czasopismo (ang. predatory journal) to takie, którego polityka publikacyjna charakteryzuje się natarczywym zachęcaniem potencjalnych autorów do publikacji, brakiem przejrzystego składu redakcji czasopisma, ukrytą siedzibą wydawcy/redakcji oraz nierzetelnym procesem recenzyjnym wyrażającym się w braku przestrzegania należytych standardów. Jak zwięźle definiuje drapieżne czasopisma Jason Roberts, są one w większości przypadków olbrzymim oszustwem publikacyjnym (Roberts, 2016, 618). Są one pseudonaukowymi czasopismami najczęściej wydawanymi pod szyldem polityki otwartego dostępu (ang. open access policy).[1]

[1] FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 5, 2017 s. 131

Tomasz Burdzik, DRAPIEŻNE CZASOPISMA JAKO PRZYKŁAD NIEETYCZNEGO PUBLIKOWANIA