Logo PANS
29 września 2023

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów


Studenci I roku studiów licencjackich i inżynierskich wszystkich kierunków mają obowiązek odbyć szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego. Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uczelnianej PANS.

„Przysposobienie biblioteczne” jest realizowane w formie e-learningu i obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej, zapisy do Biblioteki, zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz Academiki);
  • korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki PANS (wyszukiwanie książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych, poprawne wypełnianie rewersów, zamawianie książek);
  • tematyka zbiorów Biblioteki Uczelnianej i ich rozmieszczenie w Bibliotece (wypożyczalnia, czytelnia, katalogi – ich umiejscowienie).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia testu on-line składającego się z 20 pytań.

Maksymalna liczba punktów: 20

Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania zaliczenia: 12

 

Dostęp do szkolenia:

Przysposobienie biblioteczne

 

Logowanie odbywa się na platformie Microsoft 365

przy logowaniu należy podać:

  • adres e-mail i hasło takie jak do konta Microsoft (Microsoft Teams)

 

 

mgr Monika Ruchaj

Kierownik Biblioteki Uczelnianej

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu